odszkodowanie-za-bledy-na-budowie
Dom i ogród

Jak dostać odszkodowanie za błędy na budowie? Rzeczoznawca budowlany radzi

Za proces budowlany odpowiada wiele osób. Jeżeli ekipa budowlana ma doświadczenie i może pochwalić się dobrymi opiniami, nie musimy się martwić, że podczas budowy domu coś pójdzie nie tak jak zakładaliśmy. Niestety na każdej budowie mogą zdarzyć się błędy budowlane, które skutecznie utrudniają pracę i opóźniają odbiór kluczy do wymarzonego domu. Jeżeli usterki są niewielkie i w porę je wyeliminujemy, zwłaszcza na etapie powstawania budynku, nie będą one wielkim kłopotem. Problemem mogą być jednak błędy wykonawcze, których konsekwencje ujawnią się długo po zakończeniu budowy. Co zrobić w takim przypadku i jak uniknąć niechcianych kosztów związanych z naprawą pękających ścian i nieszczelnych okien? Kiedy możemy oczekiwać odszkodowania za błędy na budowie?  

Błędy na budowie – pamiętaj o rękojmi. Jak uchronić się przed nieuczciwym wykonawcą?

Żadna budowa, większy remont i przebudowa budynku nie powinna być rozpoczynana bez podpisania umowy o roboty budowlane. Umowa stanowiąca rękojmię ekipy budowlanej powinna być sporządzona między inwestorem a wykonawcą. W tego typu dokumencie zazwyczaj znajduje się zapis mówiący o uprawnieniach każdej ze stron procesu budowlanego, zakresie robót budowlanych i obowiązkach wykonawcy, kierownika budowy i ekipy budowlanej. Jest to o tyle istotne, że to właśnie na podstawie umowy na prace budowlane będziemy rozliczać wykonawcę z wykonanych prac budowlanych lub remontowych, a w przypadku wszelkiego rodzaju błędów wykonawczych będziemy mogli egzekwować naprawienie szkód i odszkodowanie. W przypadku konieczności ubiegania się o rekompensatę umowa tego typu będzie konieczna do sporządzenia ekspertyzy budowlanej przez rzeczoznawcę budowlanego.

Czym jest rękojmia? Rękojmia to nic innego jak zobowiązanie wykonawcy, kierownika budowy, projektanta i/lub nadzorcy procesu budowlanego do odpowiedzialności za usterki i uszkodzenia budynku mieszkalnego, które powstały na skutek błędów na budowie. Zobowiązanie uczestników procesu budowlanego może dotyczyć:

– wad fizycznych (możemy ubiegać się o odszkodowanie w ciągu dwóch lat)

wad budynku (możemy ubiegać się o odszkodowanie w ciągu pięciu lat).

W czasie obowiązywania umowy o roboty budowlane i związanej z nią rękojmi wykonawca robót budowlanych i ekipa budowlana, a także kierownik budowy i projektant muszą być gotowi do naprawienia szkód i usterek powstałych w wyniku błędów budowlanych. Rękojmia pomaga nam także uzyskać odszkodowanie za błędy na budowie.

Pamiętajmy jednak, że podpisanie umowy o roboty budowlane nie zapewnia nam jeszcze odszkodowania z tytułu poniesionych szkód. Przepisy mówią, że to strona domagająca się wypłaty zadośćuczynienia za błędy w budownictwie musi udowodnić wykonawcy lub kierownikowi budowy nieprawidłowości w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków. W takiej sytuacji dobrą decyzją będzie zatrudnienie rzeczoznawcy budowlanego, który wykona ekspertyzę budowlaną. Podczas oględzin rzeczoznawczych będziemy musieli udowodnić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy uszkodzeniem budynku a popełnionymi błędami budowlanymi.

Kto płaci odszkodowanie za błędy na budowie?

Jeżeli podczas budowy naszego domu dojdzie do błędów budowlanych, za usterki powstałe w ich wyniku odszkodowanie będzie mógł nam wypłacić:

wykonawca robót

inspektor nadzoru budowlanego

– projektant

kierownik budowy.

Proces pozyskiwania odszkodowania za błędy na budowie przebiega zazwyczaj sprawnie, jeżeli posiadamy odpowiednią dokumentację, np. umowę o roboty budowlane. Sytuacja komplikuje się, jeżeli nie podpisaliśmy takiej umowy, a wykonawca lub kierownik budowy nie spełnił swoich obowiązków. W takim wypadku również możemy ubiegać się o odszkodowanie, ale proces odzyskiwania pieniędzy będzie na pewno wydłużony.

Czego może dotyczyć rękojmia? Rękojmia za błędy na budowie może wiązać się z pracami wykonawczymi i nadzorczymi. Oznacza to, że zobowiązanie uczestników procesu budowlanego może dotyczyć nieprawidłowości związanych z wykonaniem robót budowlanych, zmiany projektu budowlanego, celowych szkód na rzecz inwestora, a także nieumiejętnego kierowania budową. Jeżeli na którymkolwiek etapie budowy w konsekwencji zaniedbań doszło do usterek, inwestor będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie. Może być ono wypłacone z OC sprawcy albo pochodzić z prywatnych funduszy osoby, która działała na szkodę inwestora.