Biznes

Multimodalne usługi spedycyjne — co to jest?

Multimodalne usługi spedycyjne to odpowiedź na poszukiwanie jak najbardziej optymalnych i korzystnych ekonomicznie rozwiązań w zakresie transportu międzynarodowego towarów. Dzięki wykorzystaniu kilku rodzajów transportu w przewozie ładunków staje się on jednym z najbardziej efektywnych metod realizacji dostaw. Czym są multimodalne usługi spedycyjne? 

Multimodalne usługi spedycyjne

W transporcie multimodalnym do przewozu towarów wykorzystuje się co najmniej dwa różne środki transportu. W ten sposób proces realizacji dostawy jest optymalnie usprawniony. Jest to możliwe dzięki możliwości wykorzystania niemal wszystkich rodzajów środków transportu w przewozie towarów, a więc transportu morskiego, lotniczego, kolejowego i samochodowego.  Transport multimodalny powszechnie stosowany jest w dostawach realizowanych na duże odległości, a więc w 

transporcie międzynarodowym czy międzykontynentalnym. 

Wykorzystanie kilku gałęzi transportu do przewozu towaru decyduje o niezwykłej elastyczności przewozu, dzięki czemu sposób realizacji dostawy jest optymalnie dopasowany do potrzeb i oczekiwań klienta, zarówno pod względem czasu realizacji dostawy, jak i samych kosztów. Co ważne, za towar na całej długości trasy, a nie tylko na poszczególnych odcinkach przyporządkowanych określonym środkom transportu, odpowiedzialny jest operator multimodalny.

Transport multimodalny powszechnie wykorzystywany jest w dostawach realizowanych metodą door-to-door. Formuła door-to-door oferuje kompleksowy zakres usług transportowych od momentu odbioru przesyłki, do momentu jej dostarczenia do miejsca odbioru. Usługi te obejmują między innymi przeładunki towarów, odprawy celne, magazynowanie towaru, ubezpieczenie towaru czy też dostęp do innowacyjnych systemów monitorowania trasy dostaw załadunku.

Zalety multimodalnych usług spedycyjnych

Główną zaletą multimodalnych usług spedycyjnych jest stosunkowo krótki czas transportu towaru z punktu A do punktu B.  Wykorzystując kilka środków transportu w realizacji dostaw na dużych odległościach możliwe staje się skrócenie czasu trwania dostawy nawet o połowę. Transport multimodalny wykorzystując różne środki transportu, a więc statki, pociągi czy samochody pozwala na optymalne dopasowanie czasu dostawy do potrzeb klienta. Co istotne, w spedycji multimodalnej stosowane są specjalne kontenery, które są znormalizowane. Pozwala to na uniknięcie ewentualnych przeładunków towaru w trakcie realizacji dostawy. Rodzaj spedycji jest dopasowany do warunków na trasie przewozu, co również decyduje o eliminacji potencjalnych zdarzeń mogących mieć wpływ na czas realizacji dostawy.

Oprócz możliwości maksymalnego skrócenia czasu transportu, spedycja multimodalna pozwala na optymalizację kosztów przewozu. Ma to kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw, które chcą być konkurencyjne w zakresie terminu realizacji dostawy, ale jednocześnie dążą do redukcji kosztów. Transport multimodalny w żaden sposób nie ogranicza przedsiębiorstw pod względem rodzaju przewożonych towarów. Co więcej, zapewnia bezpieczeństwo transportowanych ładunków. Zdecydowana większość transportów realizowana jest z wykorzystaniem Nowego Jedwabnego Szlaku, który obejmuje tereny o stosunkowo niskim zagęszczeniu ludności, wyjętym z działań wojennych.