transport-ladunkow-masowych
Biznes

Na czym polega transport ładunków masowych?

Ładunki masowe należą do tej grupy towarów, które wymagają specjalnego traktowania podczas przewozu. Czym się wyróżniają? Jak wygląda ich transport? O czym należy pamiętać podczas jego organizacji?

Ładunek masowy – definicja i cechy

Za ładunek masowy uznaje się ładunek jednorodny, który może być przewożony w dużych partiach bez opakowania. Może występować w trzech postaciach:

  • suchej – węgiel, żwir, piasek, nawozy sztuczne albo pasza,
  • płynnej – ropa naftowa, chemikalia, oleje opałowe, mleko czy też soki owocowe,
  • gazowej – sprężony gaz ziemny w stanie lotnym.

Ładunki masowe zazwyczaj są przewożone transportem morskim, śródlądowym i kolejowym. Transportuje się je też drogą lądową przy wykorzystaniu ciężarówek, dzięki czemu mogą być realizowane w formule door-to-door.

Transport ładunków masowych – o czym pamiętać podczas jego organizacji?

Organizacja transportu ładunków masowych to złożone zadanie. O czym w szczególności należy pamiętać, aby cały proces przebiegł bez zarzutu?

  1. Załatwienie formalności. W wielu krajach transport ładunków masowych jest mocno uregulowany prawnie (np. w Unii Europejskiej). Wiąże się to z koniecznością załatwienia określonych formalności i spełnienia szeregu warunków. Brak wymaganych dokumentów i niedopełnienie wymogów może skutkować nałożeniem dotkliwych kar. Dlatego nie warto ryzykować.
  2. Zapewnienie odpowiedniej przestrzeni transportowej. Dotyczy to zwłaszcza ładunków występujących w postaci płynnej i sypkiej. Dlatego w transporcie ładunków masowych obok klasycznych kontenerów, wagonów i cystern stosuje się także specjalistyczne zbiorniki, np. wyposażone w nadbudowę. Umożliwia to przewiezienie większej ilości ładunku za jednym razem.
  3. Zapewnienie odpowiednich warunków i temperatury przewozu. Nieuwzględnienie specyficznych potrzeb przewożonych towarów może negatywnie wpłynąć na ich jakość i przydatność. Tak jest na przykład z drewnem. Sposób jego przewozu jest uzależniony m.in. od gatunku oraz wartości opałowej. Żeby zachować odpowiednie parametry, często stosuje się więc zabezpieczenia przeciwwilgociowe.Przy wyborze floty należy więc sprawdzić, czy jest ona wyposażona w systemy, które będą utrzymywać wymagane własności ładunków. Przestrzeń załadunkowa musi też być odpowiednio wentylowana.
  4. Zapewnienie ubezpieczenia. Ładunki masowe są podatne na różne zagrożenia. Dlatego należy je ubezpieczyć na czas przewozu. Odpowiednio skonstruowana polisa pozwoli pokryć straty wynikające ze zgubienia, zniszczenia lub kradzieży przewożonych towarów.

Żeby transport ładunków masowych przebiegł bez przeszkód, jego organizację warto powierzyć specjalistom z doświadczeniem. Współpracują oni z rzetelnymi armatorami i przewoźnikami, co pozwala uniknąć opóźnień i wpadek. Zapewniają oni opiekę nad ładunkiem podczas transportu. Czuwają nad odpowiednią organizacją prac przeładunkowych. Negocjują też warunki przewozu. Dzięki temu zleceniodawca może liczyć na lepszą cenę.

Transport morski ładunków masowych

Transport morski odgrywa znaczącą rolę w przewozie ładunków masowych. To właśnie drogą morską często transportuje się ropę naftową, paliwa płynne, LPG, chemikalia, oleje czy też soki owocowe. Wykorzystuje się w tym celu różne jednostki pływające dostosowane do przewozu ładunków masowych – masowce, zbiornikowce i gazowce.

Na popularność transportu morskiego ładunków masowych wpływają przede wszystkim dwa czynniki – możliwość przewiezienia dużych ilości towarów oraz relatywnie niskie koszty. Oczywiście ostateczną cenę determinuje szereg zmiennych, w tym m.in. rodzaj i waga ładunku, odległość do miejsca docelowego czy też koszty portowe. Niemniej transport drogą morską uznaje się za jeden z najtańszych sposobów przewozu towarów.

Transport ładunków masowych to wymagające zadanie. Warto je powierzyć specjalistom. Zajmą się oni wszelkimi szczegółami związanymi z organizacją przewozu, a także postarają się wynegocjować atrakcyjne warunki cenowe z armatorami. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu towary dotrą do odbiorców zgodnie z harmonogramem.