serwis-kompresorow
Lifestyle

Serwis kompresorów — dlaczego jest ważny

Serwis sprężarek ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej ich pracy w długim okresie czasu. Właściwe działanie kompresorów rzutuje zarówno na wydajność urządzeń, jak i jakość sprężonego powietrza, wysokość wydatków eksploatacyjnych związanych ze zużyciem energii elektrycznej i innych. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego odpowiedni serwis sprężarek jest istotny i co powinno się na niego składać. 

Co powinno wchodzić w pakiet serwisowy dla sprężarek

Serwis kompresorów powinien być realizowany na podstawie harmonogramu serwisowego proponowanego przez producenta urządzenia. Tylko tak prowadzony przegląd gwarantuje utrzymanie gwarancji na sprężarkę oraz jej prawidłowe działanie w okresie pomiędzy serwisami. 

Generalnie serwis sprężarek skupia się na przeprowadzeniu szerokiej diagnostyki wszystkich podzespołów i dokonaniu niezbędnych pomiarów, które wskażą stan urządzenia. Taki tryb pozwala na wychwycenie zużytych części i ich wymianę lub regenerację. Każdy serwis wymaga zweryfikowania pracy maszyny, a w razie konieczności jej zatrzymania, a nawet rozmontowania w celu wymiany zużytych części lub całych podzespołów. 

Co do zasady kompleksowy przegląd serwisowy kompresorów powinien odbywać się co najmniej raz do roku. W ramach działań zespół serwisowy powinien dokonać pomiaru ciśnienia, temperatur czy prądów. Istotne jest sprawdzenie działania silnika i stopnia śrubowego, wentylatora silnika, a także połączeń elektrycznych, szczelności układu powietrza i układu olejowego, stanu łożysk oraz prawidłowego działania spustu kondensatu. Weryfikuje się również działanie kompresora w cyklach dociążenia i odciążenia. W trakcie rutynowych prac serwisowych dokonuje się wymiany oleju (w przypadku sprężarek olejowych), wymiany filtrów powietrza i oleju.

Dlaczego serwis sprężarek jest istotny

Realizacja systematycznych przeglądów sprężarek jest ważna dla prawidłowego działania całego układu sprężania, a tym samym dla ciągłości procesów produkcyjnych zaopatrywanych w sprężone powietrze. Wsparcie doświadczonego zespołu serwisowego pozwala utrzymać maszyny w doskonałej kondycji przez długi okres czasu, minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii. Niezawodne działanie sprężarek umożliwia uzyskanie optymalnej wydajności urządzeń pomiędzy wizytami serwisowymi. 

Systematyczne przeglądy kompresorów dają także wymierne korzyści dla efektywności działania systemu. Odpowiednio skalibrowane działanie urządzeń, przepustowość filtrów i prawidłowe działanie podzespołów gwarantuje minimalny poziom zużycia energii elektrycznej przez sprężarki. Jednocześnie obniża ryzyko wycieków i spadku ciśnienia w sieci dostarczającej skompresowane medium. Właściwie przeprowadzony serwis kompresorów zapewnia przedsiębiorstwu pewność stałego dostępu do sprężonego powietrza o oczekiwanej klasie czystości. Wymiana wszystkich niezbędnych filtrów, sprawdzenie działania osuszaczy czy separatorów wraz ze spustami kondensatu sprawia, że proces produkcyjny będzie przeprowadzony bez zakłóceń, a wytworzone produkty czy usługi będą charakteryzowały się wymaganą jakością. 

Przeglądy serwisowe są również istotne dla nowych posiadaczy kompresorów. Przeprowadzanie systematycznych, zgodnych z harmonogramem serwisowym prac pozwala zachować gwarancję na sprężarkę. 

Jak wybrać dobry serwis sprężarek? 

Jakość usług serwisowych ma znaczenie dla funkcjonowania każdego zakładu wykorzystującego sprężone powietrze, dlatego tak istotna dla utrzymania wysokiej wydajności procesu sprężania gazu jest możliwość korzystania z profesjonalnych usług serwisowych. Jak wybrać dobry serwis sprężarek? 

Kluczowe znaczenie dla profesjonalnej obsługi jest wysoki poziom kompetencji serwisantów. Tu znaczenie będzie miało zarówno wiedza i umiejętności, jak i doświadczenie techników wchodzących w skład zespołu oraz dostęp do profesjonalnych narzędzi serwisowych. 

Dobry serwis to też taki, który korzysta z oryginalnych części zamiennych i sprawdzonych materiałów eksploatacyjnych. Stosowanie części wskazanych przez producenta urządzenia będzie skutkować długą, bezawaryjną pracą kompresorów, a tym samym zapobiegnie przestojom w produkcji czy koniecznością utylizacji wyprodukowanych towarów np. w wyniku skażenia nadmiernie zanieczyszczonym sprężonym powietrzem. 

Poszukiwany serwis sprężarek zapewnia także dostęp do usług przez 24 godziny na dobę, niezależnie od dnia tygodnia czy świąt. Utrzymanie procesów produkcyjnych w toku, bez konieczności ich wstrzymywania, wpływa na konkurencyjność zakładu oraz pełną zdolność do realizacji założeń produkcyjnych. 

źródło: Czemar.pl