skladanie-kondolencji
Lifestyle

Jak napisać nekrolog i kondolencje?

Śmierć bliskiej osoby to trudne przeżycie. O zaistniałej sytuacji trzeba poinformować także inne osoby, które chciałyby pożegnać osobę zmarłą i złożyć kondolencje rodzinie. Jak powinien brzmieć nekrolog informujący o śmierci i uroczystościach pogrzebowych, a jak pisemne kondolencje? Jakie informacje warto w nich zawrzeć?

Nekrolog – jak go napisać? Jakie informacje uwzględnić, a co pominąć?

Nekrolog pełni przede wszystkim funkcję informacyjną. Umieszcza się go w gazecie, lokalnej tablicy ogłoszeń, a coraz częściej także w internecie. Dlatego nie może w nim zabraknąć najważniejszych informacji, takich jak:

 • imię i nazwisko zmarłego,
 • data śmierci,
 • wiek zmarłego,
 • miejsce i czas uroczystości pogrzebowych.

Struktura nekrologu nie jest jednak sztywna. Można z niego usunąć niektóre informacje (np. o wieku zmarłego), a inne dodać (np. o przyczynach śmierci). O ostatecznej formie i zawartych informacjach decyduje rodzina. To ona najczęściej przygotowuje nekrolog. Na jej życzenie opracowaniem może też zająć się dom pogrzebowy lub przyjaciel zmarłego.

Nekrolog najczęściej rozpoczyna formuła otwarcia. Może ona brzmieć w jeden z następujących sposobów:

 1. „Z głębokim żalem pragniemy poinformować, że odszedł/zmarł lub odeszła/zmarła…”
 2. „Pogrążona w smutku rodzina zawiadamia, że…”
 3. „Pogrążeni w żalu zawiadamiamy, że…”
 4. „Z sercem przepełnionym bólem zawiadamiamy, że…”

W dalszej kolejności należy zawrzeć kto i kiedy (opcjonalnie) zmarł. Oprócz imienia i nazwiska opcjonalnie można podać również datę i miejsce śmierci, ewentualnie przyczynę zgonu, np. „po ciężkiej chorobie” lub „we śnie” – to najczęściej spotykane formuły. W tym miejscu można umieścić również wzmiankę opisującą daną osobę, jej dokonania i cechy charakteru, za które była ceniona. W kolejnym zdaniu należy poinformować o terminie i miejscu uroczystości pogrzebowych. Warto też nadmienić, czy będzie to uroczystość religijna czy też świecka.

Na koniec zamieszcza się informację o adresacie nekrologu – np. pogrążona w żałobie rodzina, żona, mąż, dzieci, wnuki. Pod spodem można też zawrzeć różnego rodzaju dopiski, np. prośbę o nieskładanie kondolencji, informację o miejscu, w którym odbędzie się stypa, czy też prośbę o wpłatę na konto fundacji zamiast kupna wiązanek pogrzebowych.

Jak napisać kondolencje? Co w nich zawrzeć?

Kondolencje można składać nie tylko w formie ustnej, ale i pisemnej. To wyrazy współczucia dla bliskich osoby, która odeszła. Ich nadawcami są najczęściej koledzy z pracy zmarłego, członkowie stowarzyszenia, w którym się udzielał, czy też znajomi z klubu seniora. Pozwalają one uczcić pamięć o nieżyjącej osobie i połączyć się w bólu z najbliższymi.

O formie kondolencji decydują adresaci. Najczęściej jednak jest to oszczędny w słowach, lecz wymowny i podniosły komunikat. Może on brzmieć następująco:

 1. „Pragniemy złożyć najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci naszego Pracownika/Przyjaciela (imię i nazwisko)”.
 2. „Łącząc się w bólu i smutku po śmierci (imię i nazwisko), składamy kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie”.
 3. „Wiadomość o odejściu (imię i nazwisko) poruszyła nas do głębi. Przesyłam wyrazy współczucia dla całej Rodziny”.
 4. „Słowa nie są w stanie oddać smutku, jaki odczuwam, po śmierci (imię i nazwisko). Jestem z Tobą w tym trudnym momencie”.

Pisemne kondolencje warto opatrzeć odręcznymi podpisami. To oznaka głębokiego szacunku. Jeżeli kondolencje składa instytucja (np. firma, w której pracowała zmarła osoba, związek wyznaniowy), dokument warto opatrzyć pieczątką. Zadbać należy też o to, aby tekst został napisany odpowiednim krojem pisma (najlepiej czcionką bezszeryfową) i wydrukowany na wysokiej jakości papierze.

Zarówno nekrolog, jak i kondolencje to krótka forma. Z uwagi jednak na okoliczności powinna mieć podniosły, a zarazem subtelny charakter. Pozwala oddać zmarłemu należny mu hołd, a w przypadku kondolencji – wesprzeć rodzinę w tych trudnych chwilach. Warto więc zadbać o jak najwyższą jakość dokumentów. Tekst nie może zawierać żadnych błędów i powinien być czytelny.

źródło: https://pogrzebymortis.pl